Producenci
Promocje
Głębie duszy
Głębie duszy

28,00 zł

Cena regularna: 38,00 zł

szt.
24 Godziny Męki Jezusa Chrystusa
24 Godziny Męki Jezusa Chrystusa

37,00 zł

Cena regularna: 49,90 zł

szt.
Trening ducha i ciała
Trening ducha i ciała

38,00 zł

Cena regularna: 45,00 zł

szt.
Zestaw 200 szt.: 24 Godziny Męki Jezusa Chrystusa
Zestaw 200 szt.: 24 Godziny Męki Jezusa Chrystusa

4 800,00 zł

Cena regularna: 9 800,00 zł

szt.
Zestaw 5 szt.: 24 Godziny Męki Jezusa Chrystusa
Zestaw 5 szt.: 24 Godziny Męki Jezusa Chrystusa

180,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

szt.
Zestaw 50 szt.: 24 Godziny Męki Jezusa Chrystusa
Zestaw 50 szt.: 24 Godziny Męki Jezusa Chrystusa

1 500,00 zł

Cena regularna: 2 450,00 zł

szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Jak kupować?

Składanie i realizacja zamówień

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 , składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i Regulaminie znajdujących się na stronie www.sklep.kubogu.com.pl. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 3, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach uzgodnionych w trakcie rozmowy telefonicznej i Regulaminie.
 2. Klient, zamierzający nabyć Towar inny niż Plik, może złożyć zamówienie w trzech trybach:
  1. za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.sklep.kubogu.com.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:
   1. po zarejestrowaniu się - w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu - w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie,
   2. bez rejestracji (szybkie zakupy);
  2. e-mailowo – przesyłając e-mail na adres www.sklep.kubogu.com.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje:
 • zamawiany Towar,
 • ilość zamawianego Towaru,
 • imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, e-mail,
 • w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u - jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie,
 • sposób dostawy,
 • forma płatności,
 • adres dostawy,
 • w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu;
  1. telefonicznie – wykonując połączenie telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych na stronie www.sklep.kubogu.com.pl , numer telefonu podany na stronie internetowej i podając w rozmowie telefonicznej następujące informacje:
 • zamawiany Towar,
 • ilość zamawianego Towaru,
 • imię, nazwisko lub firma, adres do wysyłki, numer telefonu,
 • w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u - jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego, stosowne oświadczenie w tym zakresie,
 • sposób dostawy,
 • forma płatności,
 • w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu.
 1. Klient, składając zamówienie przez stronę internetową Sklepu, chcący nabyć Towar inny niż Plik, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
  W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu, Klient przechodzi przez wskazane etapy:
  1. wybiera zamawiane Towary i ich ilość;
  2. wybiera sposób dostawy;
  3. wybiera formę płatności;
  4. wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);
  5. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SKLEPU KUBOGU.PL;
  6. w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u - jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego,
  7. wpisuje kod rabatowy i oddzielnie akceptuje Regulamin Kodów Rabatowych jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep;
  8. potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

Złożenie zamówienia na Towar inny niż Plik jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej faktury VAT oraz na otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią).

 1. Zakup Pliku możliwy jest tylko za pośrednictwem strony internetowej Sklepu na następujących zasadach:
  1. Klient, nabywając Plik, uzyskuje dostęp do e-booka lub innego produktu cyfrowego, pozwalający na odczyt poprzez Internet lub na ściągnięcie go na odpowiednie Urządzenie Elektroniczne oraz uzyskuje licencję, dającą prawo do korzystania z Plików na warunkach określonych w Regulaminie;
  2. licencja, o której mowa w punkcie 1, jest licencją niewyłączną, udzieloną na czas nieoznaczony i nieograniczoną terytorialnie, oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
   1. utrwalanie,
   2. przechowywanie przez wprowadzanie do pamięci Urządzeń Elektronicznych,
   3. odtwarzanie, z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta, obejmującego również korzystanie z Pliku przez krąg osób pozostających w związku osobistym z Klientem.

Klientowi nie przysługuje prawo do dalszej dystrybucji Pliku, powielania, odstępowania, udostępniania, odsprzedaży, publikowania i innych form korzystania nieprzewidzianych Regulaminem;

  1. w trakcie składania zamówienia na Plik, Klient, przechodząc przez kolejne etapy:
   1. wybiera zamówiony Plik,
   2. wskazuje adres miejsca pobytu Klienta niezbędny do rozliczeń między Sprzedawcą a Urzędem Skarbowym,
   3. potwierdza domyślny sposób płatności (płatność on-line) i dostawy (przekazanie na Wirtualną półkę Klienta),
   4. podaje swoje dane w celu zabezpieczenia praw z licencji praw autorskich do Pliku,
   5. uzupełnia niezbędne dane, wymagane do właściwego rozliczenia transakcji np. NIP,
   6. wpisuje kod rabatowy i oddzielnie akceptuje Regulamin Kodów Rabatowych, jeśli posiada uprawnienia do kodu rabatowego udzielone przez Sklep,
   7. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ REGULAMIN SKLEPU KUBOGU.PL,
   8. w przypadku składania zamówienia na firmę lub podania NIP-u - jeśli zamówienie złożone przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nie posiada dla niej charakteru zawodowego,
   9. opcjonalnie - wyraża zgodę na dostarczenie Pliku przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz potwierdza, że został poinformowany o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy,
   10. potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
  2. Złożenie zamówienia na Plik jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
   1. otrzymanie elektronicznej faktury VAT,
   2. otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią);
  3. Jeżeli Klient wyraził zgodę, o której mowa w pkt 3 lit. i, to z chwilą wpływu na rachunek Sklepu płatności on-line, Sklep niezwłocznie udostępnia Plik, który zostaje przekazany na Wirtualną półkę Klienta; w razie braku takiej zgody, Plik zostanie udostępniony na Wirtualnej półce Klienta po upływie terminu do odstąpienia od umowy;
  4. Klient może pobrać Plik z Wirtualnej półki Klienta na Urządzenia Elektroniczne nieograniczoną liczbę razy, tylko do użytku własnego i osób wymienionych w ust. 4 pkt 2 lit. c.
 1. Po złożeniu zamówienia w sposób określony w § 1 ust. 2-4 Sklep przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:
  1. zamówienia przez stronę internetową Sklepu
   Klient zarejestrowany i niezarejestrowany otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep, a w przypadku zakupów z płatnością przy odbiorze także z prośbą o potwierdzenie zgodności danych w złożonym zamówieniu, po wpływie do Sklepu potwierdzenia zgodności danych w zamówieniu, zostaje ono przekazane do realizacji.
  2. zamówienia złożone poprzez e-mail
   Klient dokonujący zakupów otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
  3. zamówienia telefoniczne
   Klient dokonujący zakupów z płatnością przy odbiorze (jedyna dostępna forma w tym trybie zgodnie z § 4 ust. 4 lit. b Regulaminu) otrzymuje (w trakcie rozmowy telefonicznej) potwierdzenie treści proponowanej umowy na trwałym nośniku; po złożeniu przez klienta oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy, klient otrzymuje na trwałym nośniku (po zakończeniu rozmowy telefonicznej) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, które zostaje przekazane do realizacji.
 3. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży, przy czym:
  1. w przypadku zakupu Plików faktura zostanie przekazana Klientowi w formie elektronicznej poprzez udostępnienie jej w Panelu Klienta (w sekcji: Zamówienia),
  2. w przypadku zakupu Towaru innego niż Plik faktura w formie elektronicznej zostanie przekazana Klientowi pod wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

Klient, kupujący więcej niż jeden Towar, chcący otrzymać odrębne faktury na poszczególne Towary lub na inne dane Kupującego, powinien złożyć odrębne zamówienia na Towary objęte poszczególnymi fakturami.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. 
 2. Liczba sprzedawanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.
 3. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
  1. Opłata za połączenie z numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej sklepu, zgodna ze stawką przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy sklep@addeum.com.pl. W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mail, na który konto zostało zarejestrowane.
 5. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta w przypadku naruszenia przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich w szczególności praw na dobrach niematerialnych, dóbr osobistych osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub postanowień niniejszego regulaminu.
 6. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W przypadku zablokowania konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają̨ anulowane.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl