Godziny Męki Pańskiej

Inicjatywa mająca na celu rozważanie Męki Pańskiej za słowami mistyczki Luizy Picaretty.

Niesienie pomocy zmarłym „jest Panu Bogu najmilsze, bo te dusze czyśćcowe są to dzieci Boże kochające Go i ukochane przez Niego”. (…) „te dusze przez nas wybawione całe wieki będą nam wdzięczne za tę przysługę i wspierać nas będą za życia i przy śmierci”.

Pan Bóg uważa się za dłużnika naszego za wybawienie Jego dzieci i dusz ukochanych, i nie zaniedba nam okazać miłosierdzia według Swej obietnicy:

„Błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią”

Całe 24h rozważania to około 30 000 słów.

Produkcja Fundacji ku Bogu

Polecane Audiobooki